PODJETNIŠTVO ZA ŽENSKE - VPLIV PODJETNIŠKEGA UDEJSTVOVANJA NA ŽIVLJENSKO ZADOVOLJSTVO

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Velcer, Maja;
(2016)
  • Publisher: M. Velcer
  • Subject: ŽENSKO PODJETNIŠTVO | ŽIVLJENJSKO ZADOVOLJSTVO | PODJETNIŠKO UDEJSTVOVANJE | MOTIVACIJA | ŽIVLJENJSKE VREDNOTE | URAVNOTEŽENJE DELO-ŽIVLJENJE | FEMALE ENTREPRENEURSHIP | LIFE SATISFACTION | ENTREPRENEURIAL ENGAGEMENT | MOTIVATION | LIFE VALUES | WORK-LIFE BALANCE
    • udc: udc:005

Podjetništvo že od nekdaj velja za specifični način kariernega udejstvovanja, katerega se lotijo tisti posamezniki, ki še posebej cenijo neodvisnost in svobodo pri življenjskih odločitvah. V tem smislu podjetništvo ni zgolj način kariernega delovanja, pač pa gre za nači... View more
Share - Bookmark