METODOLOGIJA ZA DIMENZIONIRANJE NESEMAFORIZIRANIH NIVOJSKIH KRIŽIŠČ

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Vogrinec, Petra;
(2010)
  • Publisher: P. Vogrinec
  • Subject: nivojska križišča | nesemaforizirana križišča | zamuda | nivo uslug | leveled intersection | unsignalized intersection | delay | lever of service
    • udc: udc:625.739.05(043.2)

Promet je pomemben dejavnik v razvoju človeštva. Omogoča transport ljudi, tovora in informacij. Ker se cestni promet iz leta v leto povečuje, prihaja do večjih zamud in kolon na cestah in v križiščih. Če so povprečne zamude prevelike, je treba izvesti ukrepe za povečanj... View more
Share - Bookmark