AVTIZEM Z DODATNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI MLADOSTNIKIH V ZUDV DR. MARIJANA BORŠTNERJA DORNAVA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Gomilšak, Marjeta;
(2009)
  • Publisher: M. Gomilšak
  • Subject: avtizem | motnja v duševnem razvoju | adolescenca | Aspergerjev sindrom | Rettov sindrom | interdisciplinarna obravnava. | autism | intellectual disability | adolescence | Asperger syndrome | Rett syndrome | interdisciplinary treatment.
    • udc: udc:159.9(043.2)

Otroški avtizem danes strokovnjaki pojmujejo kot razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže v verbalni in neverbalni komunikaciji, tipičnih vedenjskih motnjah ter nenormalni čustveni in socialni odzivnosti. Strokovnjaki lahko postavijo diagnozo glede na tipične psihične zna... View more
Share - Bookmark