publication . Bachelor thesis . 2017 . Embargo end date: 04 Sep 2020

Izboljšanje konstrukcije omar za orožje

Ploj, Denis;
Embargo Slovenian
  • Published: 15 Sep 2017
  • Publisher: D. Ploj
  • Country: Slovenia
Abstract
Med praktičnim usposabljanjem v podjetju Primat d.d. se mi je ponudila priložnost sodelovati pri novem projektu omar za orožje. Konstrukcija omar stare generacije je bila preveč robustna in cenovno neugodna za novega naročnika. Odločili smo se uvesti nekatere konstrukcijske in tehnološke spremembe. Skozi proces izgradnje in izdelave omar smo naleteli na mnoga vprašanja in težave. Največ težav nam je povzročalo varjenje in upogibanje pločevine, saj je le ta debeline zgolj 3 mm. Problem smo reševali z manjšim številom zvarov, boljšo pričvrstitvijo elementov med seboj v procesu varjenja in uporabo čim manj upogibov. During practical training at Primat d.d. I was of...
Subjects
free text keywords: Primat tovarna kovinske opreme d.d. Maribor, omare za orožje, varjenje, upogib pločevine., Primat factory of metal equipment d.d. Maribor, weapons cabinets, welding, sheet metal bending., udc:621-11:684.45(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue