MANAGEMENT DOGODKOV NA PRIMERU NIKE KONVENCIJE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kapić, Sara;
(2010)
  • Subject: – tržno komuniciranje, – dogodek, – upravljanje dogodka, – projektna skupina pri izvajanju dogodkov. | - marketing communication - event - event management - event realisation project group

V diplomski nalogi je predstavljen potek ustvarjanja in izvedbe dogodka, ki zajema številne aktivnosti, in sicer na primeru Nike konvencije. Namen diplomske naloge je namreč podati kritično oceno izvajanja aktivnosti, z namenom ugotoviti, katere aktivnosti bi se v okvir... View more
Share - Bookmark