publication . Bachelor thesis . 2010

MANAGEMENT DOGODKOV NA PRIMERU NIKE KONVENCIJE

Kapić, Sara;
Open Access Slovenian
  • Published: 25 Aug 2010
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi je predstavljen potek ustvarjanja in izvedbe dogodka, ki zajema številne aktivnosti, in sicer na primeru Nike konvencije. Namen diplomske naloge je namreč podati kritično oceno izvajanja aktivnosti, z namenom ugotoviti, katere aktivnosti bi se v okviru upravljanja z dogodkom lahko izpeljale boljše in podati predloge za uspešnejšo zasnovo in organizacijo naslednje Nike konvencije. Na podlagi posnetka je ugotovljeno, da je pri organizaciji, vodenju, izvedbi in nadzoru prihajalo do različnih manjših težav, sicer pa sta si naročnik in izvajalec postavila merljive cilje, odgovornosti pri izvedbi so bile uravnotežene, komunikacija je potekala nemote...
Subjects
free text keywords: – tržno komuniciranje, – dogodek, – upravljanje dogodka, – projektna skupina pri izvajanju dogodkov., - marketing communication - event - event management - event realisation project group
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue