ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSTINSKEGA LOKALA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Radišić, Nikola (2011)
  • Subject: proces odločanja | večparametrsko odločanje | gostinski informacijski sistem | ekspertni sistemi | DEXi | decision-making process | multi-attribute decision making | point of sale | expert systems

Diplomska naloga vsebuje obravnavo procesa odločanja v kontekstu poslovnih sistemov. Osredotočenje je na računalniškem programu za podporo odločanju Dexi in reševanju odločitvenega problema izbire informacijskega sistema gostinskega lokala (GIS). Za reševanje problema uporabljena je metoda modeliranja večkriterijskega odločitvenega modela v DEXi-ju, kjer so za slučaj gostinskega lokala "Flirt Sushi Longue" ovrednoteni pet variant (ponudnikov GIS-ov v Sloveniji). Rezultat diplomskega dela je analiza vrednotenja variant in njihov grafični prikaz.
Share - Bookmark