ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSTINSKEGA LOKALA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Radišić, Nikola;
(2011)
  • Subject: proces odločanja | večparametrsko odločanje | gostinski informacijski sistem | ekspertni sistemi | DEXi | decision-making process | multi-attribute decision making | point of sale | expert systems

Diplomska naloga vsebuje obravnavo procesa odločanja v kontekstu poslovnih sistemov. Osredotočenje je na računalniškem programu za podporo odločanju Dexi in reševanju odločitvenega problema izbire informacijskega sistema gostinskega lokala (GIS). Za reševanje problema u... View more
Share - Bookmark