OCENA VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK O UVAJANJU TUJEGA JEZIKA V VRTEC

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Šilak, Anja;
(2013)
  • Publisher: A. Šilak
  • Subject: Zgodnje učenje tujega jezika | vpliv tujega jezika na materinščino | glavni cilji poučevanja tujega jezika | dejavniki uspešnega učenja tujega jezika | metode učenja tujega jezika | ocena vzgojiteljev o uvajanju tujega jezika v vrtec | early foreign language learning | influence of foreign language on mother tongue | main goals of foreign language teaching | factors for successful foreign language learning | methods of preschool teaching | opinion of preschool teachers on the introduction of foreign language learning in kindergarten
    • udc: udc:37(043.2)

V diplomskem delu so predstavljene različne sodobne teorije o pridobivanju tujega jezika v predšolskem obdobju. Teoretični del diplomske naloge zajema osnove govornega razvoja v prvem in drugem jeziku, dejavnike, ki vplivajo učenje jezika, ter vpliv tujega jezika na mat... View more
Share - Bookmark