PROGRAMSKE REŠITVE ZA LASTNIKE PSOV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kisovec, Ksenja;
(2016)
  • Publisher: K. Kisovec
  • Subject: sledenje psom | GPS | Windows Mobile | dog tracking
    • udc: udc:621.396.965.8:621.397.7-026.364(043.2)

Lastniki in ljubitelji psov se vsakodnevno srečujejo z izgubljenimi živalmi. Hitro iskanje lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo male živali. V diplomskem delu smo predstavili implementacijo mobilne rešitve, ki deluje na platformi Windows Mobile. Raziskali i... View more
Share - Bookmark