PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA UVEDBO SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Tršelič, Tugomir;
(2014)
  • Subject: sistem managementa | informacijska varnost | ISO/IEC 27001 | sistem za upravljanje informacijske varnosti | SUIV | ISO/IEC 27003 | management system | information security | information security management system | ISMS

V diplomskem delu smo raziskali področje informacijske varnosti. Namen raziskave je bil priprava strokovnih podlag, na osnovi katerih smo pridobili podporo vodstva za vpeljavo sistema upravljanja z informacijsko varnostjo v podjetju. V raziskavo smo vključili ključne ko... View more
Share - Bookmark