publication . Bachelor thesis . 2014

PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA UVEDBO SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI

Tršelič, Tugomir;
Open Access Slovenian
  • Published: 06 May 2014
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu smo raziskali področje informacijske varnosti. Namen raziskave je bil priprava strokovnih podlag, na osnovi katerih smo pridobili podporo vodstva za vpeljavo sistema upravljanja z informacijsko varnostjo v podjetju. V raziskavo smo vključili ključne koncepte informacijske varnosti, pregled novih tehnologij, opravljene lokalne in globalne raziskave s področja varnostnih incidentov in pregled pomembne področne zakonodaje. Ugotovitve smo nadgradili s pregledom ključnih področnih standardov in utemeljili ISO/IEC 27001 kot najprimernejši za uvedbo sistema za upravljanje informacijske varnosti. K načrtovanju uvedbe smo pristopili skladno s standardom...
Subjects
free text keywords: sistem managementa, informacijska varnost, ISO/IEC 27001, sistem za upravljanje informacijske varnosti, SUIV, ISO/IEC 27003, management system, information security, information security management system, ISMS
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue