publication . Master thesis . 2013

MANAGEMENT PROJEKTOV UVAJANJ POSLOVNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV CRM

Prah, Luka;
Open Access Slovenian
  • Published: 18 Oct 2013
  • Publisher: L. Prah
  • Country: Slovenia
Abstract
Projektni management je apliciranje znanja, veščin, orodji in tehnik na aktivnosti projekta, da dosežemo ali presežemo potrebe in pričakovanja interesne skupine. Projektni managerjem ni cilj samo doseganje specifičnega časa, stroškov in kvalitete projekta, temveč tudi organiziranje celotnega procesa, da le ta dosega pričakovanja ljudi, ki so vključeni v projekt ali le ta vpliva na njih. Projekt je dejansko začasno prizadevanje kreacije edinstvenega produkta ali storitve, ki poteka zunaj vsakodnevnih operacij. Preden začnemo s projektom je bistvenega pomena, da razumemo življenjski cikel projekta. Življenjski cikel je pravzaprav izraz za stvari, ki se ustvarijo i...
Subjects
free text keywords: Projektni management, Management odnosov s strankami, CRM, PRINCE 2, ASAP, Microsoft Sure Step, Projekt, Uvedba CRM rešitev, Železni trikotnik, Metodologije projektnega managementa, Vloge na projektih., Project Management, Customer Relationship Management, Project, Introduction of CRM solutions, Iron triangle, Project management methodologies, Roles on projects., udc:659.2:004
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue