NAKUPOVANJE NA SPLETU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Visenjak, Monika;
(2013)
  • Publisher: M. Visenjak
  • Subject: spletno nakupovanje | spletna trgovina | spletna prodaja | online shopping | online store | online selling
    • udc: udc:339.138

Nakupovanje na spletu je prihodnost poslovanja. Za podjetja pomeni manjše stroške, lažje prilagajanje tržnim pogojem. Hitreje lahko razvijajo odnose in analizirajo uporabnike, saj jim je dan dostop o nakupnih podatkih uporabnika. Za potrošnike je nakupovanje na spletu m... View more
Share - Bookmark