ODLOČITVENI MODEL ZA OCENJEVANJE KANDIDATOV ZA ŠOLO ZA ČASTNIKE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Ogrinc, Matjaž;
(2011)
  • Subject: Šola za častnike, selekcija, večparametrsko odločanje, metoda Kepner-Tregoe, Excel elektronske preglednice | Officer candidate school, selection, multi-attribute decision making, Kepner-Tregoe method, Excel spreadsheets

Diplomsko delo se loteva postopka izbora najprimernejših kandidatk in kandidatov za šolanje na Šoli za častnike Slovenske vojske. Cilj naloge je razvrstitev in izbor najprimernejših kandidatov, ki sodelujejo na selekciji in bodo napoteni na šolanje v Šolo za častnike. P... View more
Share - Bookmark