publication . Bachelor thesis . 2013

SPLETNA APLIKACIJA ZA PREVERJANJE NASTAVITEV ZASEBNOSTI NA FACEBOOKU

Žolek, Matija;
Open Access Slovenian
  • Published: 19 Sep 2013
  • Publisher: M. Žolek
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo obravnava problem zasebnosti na spletnem družbenem omrežju Facebook. Pravice do zasebnosti so vse bolj izpostavljene okolju, v katerem se nahajamo. Prav zaradi spletnih družbenih omrežij, kot je npr. Facebook, postaja vprašanje nadzora nad našo zasebnostjo in uporabo naših zasebnih podatkov tako zelo aktualna tematika. Facebook, kot vodilni med spletnimi družbenimi omrežji (Mba, 2013), vzbuja veliko vprašanj glede varnosti osebnih podatkov uporabnika. Naredili smo aplikacijo za preverjanje nastavitev zasebnosti, s katero želimo dvigniti ozaveščenost uporabnikov o pomembnosti nastavitev zasebnosti. Podali smo tudi napotke za nastavitve zasebnosti. ...
Subjects
free text keywords: Facebook, zasebnost, nastavitve zasebnosti, splet, pravice do varstva zasebnosti, zasebni podatki, privacy settings, web, right to privacy, private data, udc:004.6:004.777(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue