SPLETNA APLIKACIJA ZA PREVERJANJE NASTAVITEV ZASEBNOSTI NA FACEBOOKU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Žolek, Matija;
(2013)
  • Publisher: M. Žolek
  • Subject: Facebook | zasebnost | nastavitve zasebnosti | splet | pravice do varstva zasebnosti | zasebni podatki | privacy settings | web | right to privacy | private data
    • udc: udc:004.6:004.777(043.2)

Diplomsko delo obravnava problem zasebnosti na spletnem družbenem omrežju Facebook. Pravice do zasebnosti so vse bolj izpostavljene okolju, v katerem se nahajamo. Prav zaradi spletnih družbenih omrežij, kot je npr. Facebook, postaja vprašanje nadzora nad našo zasebnostj... View more
Share - Bookmark