STRATEGIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA PRI DELU V MERCATORJU D.D.

Master thesis Slovenian OPEN
Črnila, Marija;
(2009)
  • Subject: prodajalci | timsko delo | zdravstveni izostanki | razumevanje promocije zdravja na delovnem mestu | salespersons | team work | absence from work for medical reasons | understanding workplace health promotion

V prvem delu naloge je prikazan poklic prodajalca pri nas. Delo se osredotoči na zdravstvene izostanke z dela v Sloveniji. V tem kontekstu so predstavljena posamezna teoretična izhodišča. Nakazane so ločnice med zdravstvenimi izostanki z dela in delodajalci. V osr... View more
Share - Bookmark