Uporaba službenih psov za različne namene delovnih procesov

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Rejc, Sara (2017)
  • Publisher: S. Rejc]
  • Subject: psi | službeni psi | policijski psi | reševalni psi | delovni psi | šolanje psov | policija | policijsko delo | diplomske naloge | working dog | police | military | rescue dogs | therapy | 351.741+636.7.043(043.2) [udc]

Pred vami se nahaja diplomsko delo z naslovom Uporaba službenih psov za različne namene delovnih procesov. Glavni namen in cilj diplomskega dela je proučiti in opisati uporabo službenega psa, predvsem v policiji, vojski in zaporih, kar predstavlja jedro tega diplomskega... View more
Share - Bookmark