publication . Bachelor thesis . 2012

Simulacija procesa in gospodarnosti izločanja ogljikovega dioksida iz dimnih plinov termoelektrarn

Kekec, Primož;
Open Access Slovenian
  • Published: 23 May 2012
  • Publisher: P. Kekec
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu je bil obravnavan proces za izločanje ogljikovega dioksida (CO2) iz dimnih plinov termoelektrarn, angleško imenovan »Calcium Looping« [7,21]. Ta proces je ena od možnih rešitev v sklopu tehnologij za tako imenovani CCS. Kar je angleška kratica za »Carbon Capture and Storage« in v prevodu pomeni zajem in shramba ogljika. Pri teh tehnologijah je CO2 izločen iz dimnih plinov, očiščen, utekočinjen, transportiran in shranjen na geološko primerni lokaciji. Cilj teh tehnologij je zmanjšanje CO2 izpustov, ki nastanejo pri zgorevanju fosilnih goriv. Koncentracija tega toplogrednega plina že sedaj v atmosferi previsoka in bo zaradi potrebe svetovnega pre...
Subjects
free text keywords: »Calcium Looping«, stroški proizvodnje električne energije, stroški izločanja CO2 iz dimnih plinov, apnenec, zajem in shramba ogljika, Calcium Looping, electricity production cost, CO2 abatement cost, limestone, Carbon capture and storage, udc:628.5:621.311.2(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue