publication . Bachelor thesis . 2011

GEODETSKE MERITVE IN ČASOVNO PLANIRANJE MONITORINGA PRI GRADNJI GARAŽNE HIŠE

Žižek, Marko;
Open Access Slovenian
  • Published: 19 Sep 2011
  • Publisher: M. Žižek
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomska naloga pokriva problematiko geodetskih kontrolnih meritev (monitoringa) med gradnjo. Glavni cilj diplomske naloge je prikazati metode monitoringa in različne metode geodetskega merjenja. Podrobno sta opisani merski metodi niveliranja in tahimetrije, kot tudi instrumenti, ki jih uporabljamo. Predstavljena je metoda niveliranja na konkretnem primeru in sicer gra za objekt garažne hiše v centru mesta Maribor. V nalogi je tudi predstavljen terminski plan samih meritev. Plan je prikazan glede na ostala dela, ki so potekala na gradbišču. Diploma work covers problems of geodetic control measurements (monitoring) during construction. The main aim of task is to...
Subjects
free text keywords: gradbeništvo, geodezija, geodetski monitoring, kontrolne meritve, niveliranje, tahimetrija, terminski plan,..., civil engineering, geodesy, geodetic monitoring, control measurements, smoothing, tahimetry, time planning,..., udc:69.05:528.02(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue