GEODETSKE MERITVE IN ČASOVNO PLANIRANJE MONITORINGA PRI GRADNJI GARAŽNE HIŠE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Žižek, Marko;
(2011)
  • Publisher: M. Žižek
  • Subject: gradbeništvo | geodezija | geodetski monitoring | kontrolne meritve | niveliranje | tahimetrija | terminski plan,... | civil engineering | geodesy | geodetic monitoring | control measurements | smoothing | tahimetry | time planning,...
    • udc: udc:69.05:528.02(043.2)

Diplomska naloga pokriva problematiko geodetskih kontrolnih meritev (monitoringa) med gradnjo. Glavni cilj diplomske naloge je prikazati metode monitoringa in različne metode geodetskega merjenja. Podrobno sta opisani merski metodi niveliranja in tahimetrije, kot tudi i... View more
Share - Bookmark