VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Vučak, Petra;
(2009)
  • Publisher: P. Vučak
  • Subject: Osebnost | osebnostne lastnosti | tipi osebnosti | temperament | dimenzije osebnosti | vodenje | vodja | osebnostne lastnosti vodje | stili vodenja. | Personality | personality traits | personality types | dimensions of personality | leadership | leader | personality traits of a leader | leadership styles.
    • udc: udc:159.92

Nekatere naše vrline krasijo zlate lastnosti, druge pa kvarijo sivi odtenki. Če bi ljudje razumeli in spoznali svojo osebnost, ter osebnostne tipe drugih ljudi, bi se problemi pri komunikaciji občutno zmanjšali. Takrat bi namreč lažje uvideli, zakaj je nekdo reagiral na... View more
Share - Bookmark