publication . Bachelor thesis . 2009

VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA

Vučak, Petra;
Open Access Slovenian
  • Published: 07 Dec 2009
  • Publisher: P. Vučak
  • Country: Slovenia
Abstract
Nekatere naše vrline krasijo zlate lastnosti, druge pa kvarijo sivi odtenki. Če bi ljudje razumeli in spoznali svojo osebnost, ter osebnostne tipe drugih ljudi, bi se problemi pri komunikaciji občutno zmanjšali. Takrat bi namreč lažje uvideli, zakaj je nekdo reagiral na način, kot je ali zakaj je nekdo dejal to, kar je. Smisel tega je, da spoznamo svoje dobre lastnosti, ki jih lahko še bolj razvijemo, slabe pa poskušamo nadzorovati in tako zmanjšati njihov vpliv. Iskanje uspešnih in učinkovitih stilov vodenja je že od nekdaj pomemben del proučevanja procesa vodenja. Prepričanj o obstoju najboljšega stila vodenja, ki bi bil uspešen in učinkovit v vseh situacijah,...
Subjects
free text keywords: Osebnost, osebnostne lastnosti, tipi osebnosti, temperament, dimenzije osebnosti, vodenje, vodja, osebnostne lastnosti vodje, stili vodenja., Personality, personality traits, personality types, dimensions of personality, leadership, leader, personality traits of a leader, leadership styles., udc:159.92
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue