publication . Bachelor thesis . 2016

Implementacija aplikacije Smart Watch Workout za naprave iOS s pametno uro Apple Watch

Skledar, Dejan;
Open Access Slovenian
  • Published: 06 Sep 2016
  • Publisher: D. Skledar
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu opišemo in predstavimo naprave ter operacijske sisteme, na katerih teče naša aplikacija. Le-ta je namenjena mobilnim navdušencem, ki jim pomaga do vsakodnevne aktivnosti. Prav tako opišemo potek, razvoj in cilje končnega izdelka na napravi iPhone kot tudi na napravi Apple Watch. Podatki, ki so pomembni za pravilno delovanje aplikacij, se shranjujejo v lokalno podatkovno bazo. In our thesis, we describe and present the devices and operating systems that run our application. The application helps mobile fans back to everyday exercise. Also we describe the process, research and the final application on iPhone and Apple Watch. The data, that ...
Subjects
free text keywords: mobilna aplikacija, pametna ura, iOS, watchOS, iPhone, mobile application, smart watch, udc:621.395.721.5:004.77(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue