PRIMERJAVA PRISTOPOV K RAZVOJU PODATKOVNEGA SLOJA Z ADO.NET ENTITY FRAMEWORK

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Avberšek, Rok (2012)
  • Publisher: R. Avberšek
  • Subject: Microsoft | ADO.NET | LINQ | EDM | Visual | Studio | Code-First | Database-First | Model-First | Database- First | 004.45:004.6(043.2) [udc]

V diplomskem delu se primerjajo postopki načrtovanja podatkovnih modelov v ogrodju Entity Framework. Na začetku se osredotoča na samo arhitekturo ogrodja ter prednosti, ki jih ponujajo tehnologije ADO.NET, ADO.NET Entity Framework in LINQ. Predstavljene so tri tehnike o... View more
Share - Bookmark