publication . Bachelor thesis . 2016

ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV, S POUDARKOM NA MEDIACIJI V MIKRO IN MALIH PODJETJIH V SLOVENIJI

Gregorec, Beno;
Open Access Slovenian
  • Published: 03 Oct 2016
  • Country: Slovenia
Abstract
Postopki alternativnega reševanja sporov postajajo vse bolj prepoznavni tudi na področju razreševanja sporov v gospodarstvu. Alternativno reševanje sporov predstavlja alternativo sodnim postopkom, saj gre za način mirnega reševanja sporov brez zavezujoče odločitve sodišča. Podjetja lahko nastale spore učinkovito rešujejo s postopkom mediacije, ki velja za najbolj razširjen postopek alternativnega reševanja sporov. Gospodarske družbe in podjetja se za postopek mediacije v splošnem odločajo predvsem zaradi nizkih stroškov postopka, prihranka časa, ohranitve dobrega poslovnega odnosa z nasprotno stranko, dobrega imena in poslovnega ugleda. Prav tako pa pri odločitv...
Subjects
free text keywords: alternativno reševanje sporov, mediacija, mikro in mala podjetja, reševanje sporov v podjetju, mediacija v gospodarskih sporih, alternative dispute resolution, mediation, micro and small enterprises, settlement of disputes in the business, mediation in commercial disputes
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue