Varnost v proizvodnem podjetju

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Perše, Kristijan;
(2018)
  • Publisher: K. Perše
  • Subject: proizvodno podjetje | varnost v proizvodnem podjetju | varnost in zdravje pri delu | požarna varnost | Zakon o varnosti in zdravju pri delu | Zakon o požarnem varstvu. | manufacturing company | safety in the manufacturing company | The Health and Safety at Work Act | Fire Protection Act.
    • udc: udc:331.45

Kadar govorimo o varnosti v proizvodnem podjetju, sta v ospredju predvsem dva sklopa varnosti, in sicer varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost. Področje varnosti in zdravja pri delu določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (in podzakonski predpisi), določbe ... View more
Share - Bookmark