VPLIV GOSPODARSKE IN FINANČNE KRIZE NA STRATEGIJO TRŽENJA PODJETJA NA MEDNARODNEM TRGU STAVBNEGA POHIŠTVA

Master thesis Slovenian OPEN
Korpar, Daša;
(2016)
  • Publisher: D. Korpar
  • Subject: gospodarska kriza | finančna kriza | gradbeništvo | mednarodno poslovanje | izvoz | neposredni izvoz | trženjski splet | economic crisis | financial crisis | construction industry | international business operations | export | marketing web
    • udc: udc:339.5

Začetki gospodarske krize v letu 2008 imajo velik vpliv na gradbeno panogo. Dodana vrednost in proizvodnja sta se začeli občutno zmanjševati, kar je v letu 2009 povzročilo zmanjšanje bruto plač in števila zaposlenih. Močno krčenje v gradbeništvu je v letih 2010/2011 pri... View more
Share - Bookmark