publication . Bachelor thesis . 2015

Izboljšanje organiziranosti logistike v podjetju Stilles d.o.o.

Kostevc, Žiga;
Open Access Slovenian
  • Published: 02 Feb 2015
  • Publisher: Ž. Kostevc
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi je predstavljena analiza izboljšanja organiziranosti logistike v podjetju Stilles d.o.o. Namen diplomske naloge je podati predloge za izboljšanje organiziranosti logistike v oddelku odpreme in izhodne logistike. Osredotočili smo se tudi na izboljšanje sodelovanja med obratom končne montaže in skladiščenjem blaga, kjer gre za prejem izdelkov iz proizvodnje v skladišče. V okviru diplomske naloge smo predstavili teoretične osnove za razumevanje logistike in skladiščnega poslovanja. V nadaljevanju smo analizirali obstoječe stanje skladiščnega poslovanja v podjetju Stilles ter na koncu podali predloge za optimiranje skladiščnega procesa oziroma pos...
Subjects
free text keywords: organiziranje, procesi, skladiščenje, logistika, informacijski sistem, transport, organization of work, processes, warehousing, logistics, information systems, transportation, udc:338
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue