RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA HIBRIDNIH MOBILNIH APLIKACIJ

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Grivc, Simon;
(2016)
  • Publisher: S. Grivc
  • Subject: Hibridne aplikacije | Ionic | Cordova | AngularJS | mobilne naprave | Hybrid apps | mobile devices
    • udc: udc:621.397.7-026.26(043.2)

Namen diplomske naloge je na konkretnih primerih predstaviti prednosti in slabosti hibridnih mobilnih aplikacij. Osredotočili smo se predvsem na razvoj aplikacij s pomočjo ogrodja Apache Cordova ter ogrodja Ionic. Implementirali smo poslovno hibridno aplikacijo mobileCR... View more
Share - Bookmark