PROCESIRANJE OPTIČNIH VLAKENSKIH SENZORJEV Z ANALIZO PROSTORSKEGA INTERFERENČNEGA VZORCA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Šipoš, Danijel;
(2013)
  • Publisher: D. Šipoš
  • Subject: prostorski interferenčni vzorec | koherenca | merjenje raztezka | interferometer | Spatial interference | Coherence | Elongation measurement | Michelson interferometer
    • udc: udc:535:681.586.5(043.2)

V diplomski nalogi je opisan princip izdelave cenovno učinkovitega senzorja za merjenje raztezka oz. razlike optične poti z uporabo standardnih optičnih vlakenskih komponent. Rešitev temelji na analizi prostorskega interferenčnega vzorca, katerega zajemamo z detektor... View more
Share - Bookmark