publication . Bachelor thesis . 2013

PROCESIRANJE OPTIČNIH VLAKENSKIH SENZORJEV Z ANALIZO PROSTORSKEGA INTERFERENČNEGA VZORCA

Šipoš, Danijel;
Open Access Slovenian
  • Published: 16 Dec 2013
  • Publisher: D. Šipoš
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi je opisan princip izdelave cenovno učinkovitega senzorja za merjenje raztezka oz. razlike optične poti z uporabo standardnih optičnih vlakenskih komponent. Rešitev temelji na analizi prostorskega interferenčnega vzorca, katerega zajemamo z detektorjem in podatke naprej obdelamo na razvijalni plošči STM32F4. Merilna vrednost se izloči s pomočjo matričnega računa, preko katerega izračunamo razliko optične poti reda svetlobne dolžine. The diploma thesis describes a cost-effective optical-fiber strain-sensor. The system consists of standard telecommunication electro-optics components and fibers. The Michelson interferometer is used as a sensing in...
Subjects
free text keywords: prostorski interferenčni vzorec, koherenca, merjenje raztezka, interferometer, Spatial interference, Coherence, Elongation measurement, Michelson interferometer, udc:535:681.586.5(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue