publication . Master thesis . 2014

ODPADNI MATERIALI PRI LIKOVNIH DEJAVNOSTIH S PODROČJA KIPARSTVA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Pejčić, Lidija;
Open Access Slovenian
  • Published: 23 Jul 2014
  • Publisher: L. Pejčić
  • Country: Slovenia
Abstract
Živimo v času tehnološkega napredka in rasti svetovnega prebivalstva, ki hkrati za svoj obstoj ustvarjata v okolju neugodne posledice. Sedanje ekološko stanje nas spodbuja k razmišljanju in reševanju položaja, v katerega je zabredel človek s sodobnim, a za naravo ogrožajočim načinom življenja. Narava je izčrpana od posegov vanjo, okolje pa je prepolno z negativnimi vplivi materialnega obilja. Človek mora najti zagon in poti, da bo izboljšal kakovost življenja zase in za prihodnje rodove. Napredek človeštva bi moral zagotavljati zmernost v porabi dobrin in omogočati varnost naslednjim rodovom. Razviti je treba torej tak način, ki bo trajnosten, varen in ki bo vzp...
Subjects
free text keywords: ekologija, trajnostni razvoj, odpadni materiali, predšolski otrok, likovne dejavnosti., ecology, sustainable development, waste materials, pre-school children, art activities., udc:373.2:502.131.1(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue