ODPADNI MATERIALI PRI LIKOVNIH DEJAVNOSTIH S PODROČJA KIPARSTVA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Master thesis Slovenian OPEN
Pejčić, Lidija (2014)
  • Publisher: L. Pejčić
  • Subject: ekologija | trajnostni razvoj | odpadni materiali | predšolski otrok | likovne dejavnosti. | ecology | sustainable development | waste materials | pre-school children | art activities. | 373.2:502.131.1(043.2) [udc]

Živimo v času tehnološkega napredka in rasti svetovnega prebivalstva, ki hkrati za svoj obstoj ustvarjata v okolju neugodne posledice. Sedanje ekološko stanje nas spodbuja k razmišljanju in reševanju položaja, v katerega je zabredel človek s sodobnim, a za naravo ogroža... View more
Share - Bookmark