POSLOVNI POTENCIAL DRUŽBENEGA OMREŽJA INSTAGRAM NA PRIMERU PODJETJA X

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Mujkanović, Maja;
(2016)
  • Publisher: M. Mujkanović
  • Subject: Digitalni marketing | družbeni mediji | komuniciranje | Instagram | digitalni mediji | marketinško komuniciranje | družena omrežja. | Digital marketing | social media | communication | digital media | marketing communication | social networks.
    • udc: udc:004.738.5

V svetu sodobne tehnologije je že skoraj nujno, da podjetja za komuniciranje uporabljajo digitalne medije, saj jim omogočajo lažje približanje ciljni skupini in komuniciranje s svojimi odjemalci. Tako lahko podjetja izbirajo med različnimi družbenimi omrežji, sami pa mo... View more
Share - Bookmark