VPLIV VAN DER WAALSOVIH SIL NA TVORBO ASOCIIRANIH MOLEKUL

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kuster, Bernarda;
(2014)
  • Publisher: B. Kuster
  • Subject: van der Waalsove sile | specifična prevodnost raztopin | površinsko aktivna snov | kritična micelna koncentracija | heksadeciltrimetilamonijev bromid | tetradeciltrimetilamonijev bromid | n-dodeciltrimetilamonijev bromid | van der Waals forces | conductivity | surfactants | critical micelle concentration | hexadecyltrimethylammonium bromide | tetradecyltrimethylammonium bromide | n-dodecyltrimethylammonium bromide
    • udc: udc:544.35.03:537.311(043.2)

Namen diplomske naloge je preučiti vpliv van der Waalsovih sil na tvorbo asociiranih molekul. V ta namen smo izbrali površinsko aktivne snovi, ki imajo amfifilne lastnosti in vplivajo na povšinske in medfazne napetosti ter pri določeni koncentraciji, imenovani kritična... View more
Share - Bookmark