publication . Bachelor thesis . 2014

VPLIV VAN DER WAALSOVIH SIL NA TVORBO ASOCIIRANIH MOLEKUL

Kuster, Bernarda;
Open Access Slovenian
  • Published: 22 Sep 2014
  • Publisher: B. Kuster
  • Country: Slovenia
Abstract
Namen diplomske naloge je preučiti vpliv van der Waalsovih sil na tvorbo asociiranih molekul. V ta namen smo izbrali površinsko aktivne snovi, ki imajo amfifilne lastnosti in vplivajo na povšinske in medfazne napetosti ter pri določeni koncentraciji, imenovani kritična micelna koncentracija (CMC), tvorijo molekulske skupke, ki jim pravimo micele. Kritično micelno koncentracijo smo določili trem površinsko aktivnim snovem: heksadeciltrimetilamonijevemu bromidu, tetradeciltrimetilamonijevemu bromidu in n dodeciltrimetilamonijevemu bromidu. Eksperimente smo izvajali pri temperaturah 25 °C, 30 °C in 35 °C s klasično konduktometrično metodo. Na osnovi rezultatov smo ...
Subjects
free text keywords: van der Waalsove sile, specifična prevodnost raztopin, površinsko aktivna snov, kritična micelna koncentracija, heksadeciltrimetilamonijev bromid, tetradeciltrimetilamonijev bromid, n-dodeciltrimetilamonijev bromid, van der Waals forces, conductivity, surfactants, critical micelle concentration, hexadecyltrimethylammonium bromide, tetradecyltrimethylammonium bromide, n-dodecyltrimethylammonium bromide, udc:544.35.03:537.311(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue