ANALIZA EKONOMSKIH ODNOSOV SLOVENIJE S SLOVAŠKO

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Plaskan, Mateja;
(2011)
  • Publisher: M. Plaskan
  • Subject: Bilateralni odnosi | makroekonomski kazalniki | mednarodne organizacije | Evropska unija | statistični podatki | neposredne tuje investicije | Slovaška | Slovenija. | Bilateral relations | macroeconomic indicators | international organizations | European union | statistics | foreign direct investment | Slovak Republic | Slovenian Republic.
    • udc: udc:339.9

Slovensko gospodarstvo sodi med razvitimi tržnimi gospodarstvi, kar dokazuje struktura BDP, med tem ko Slovaška se prav tako približuje, čeprav še nekateri kazalci izstopajo, kot so brezposelnost, inflacija. Informacijska struktura (uporaba interneta, elektronske pošte... View more
Share - Bookmark