Razvoj mikrostrukture pri izdelavi gradientnega materiala H13-Cu s tehnologijo LENS

Doctoral thesis Slovenian OPEN
Artiček, Uroš;
(2014)
  • Publisher: U. Artiček
  • Subject: tehnologija LENS | funkcionalno gradientni materiali | orodno jeklo | baker | mikrostruktura | mehanske lastnosti | tool steel | copper | functionally graded material | LENS technology | microstructure
    • udc: udc:620.18:[669.14-492:621.74.07](043.3)

Tehnologija LENS predstavlja sodobno dodajalno tehnologijo nanašanja kovinskih materialov. Prikazana je idejna zasnova uporabe visokotehnoloških materialov v orodjih za brizganje umetnih mas ter orodjih za tlačno litje lahkih kovin in njihovih zlitin, izdelanih z omenje... View more
Share - Bookmark