ZAZNAVA IN VPLIV BARV NA PRIMERU TISKANIH OGLASOV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Spes, Katja (2015)
  • Publisher: K. Spes
  • Subject: barve | tiskani oglasi | zaznava | colours | printed ads | perception | 659.132.22(043.2) [udc]

V diplomski nalogi smo s pomočjo literature opisali simboliko osnovnih barv, vpliv, ki ga imajo na ljudi, ter njihov pomen v oglasnih sporočilih. Omejili smo se na tiskane oglase (plakate, časopise, revije, neposredno pošto in embalažo) in opisali njihove prednosti in s... View more
Share - Bookmark