Vpliv kaizna na proizvodno linijo podjetja TPV d.d.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Gramc, Nina;
(2013)
  • Publisher: N. Gramc
  • Subject: izboljšave | kontinuiteta | celovitost | organizacija | metoda | improvements | continuity | integrity | organization | method
    • udc: udc:005(043.2)

Domnevamo lahko, da je filozofija Kaizen eden od vzrokov in hkrati motivator za dolgoročno konkurenčno prednost podjetja. Koncept je definiran kot obsežen organizacijski proces, osredotočen na kontinuiteto izboljšav in načrtno vključevanje vsakega posameznika v organiza... View more
Share - Bookmark