RAST PODJETJA S POMOČJO FRANŠIŽE NA PRIMERU PODJETJA MERCATOR D.D.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Podgoršek, Nuša;
(2013)
  • Publisher: N. Podgoršek
  • Subject: franšizing | franšizij | franšizor | Mercator. | franchising | franchisee | franchisor
    • udc: udc:005.4

Podjetja lahko rastejo na zelo različne načine, vendar v podjetju lahko nastane rast na pasiven ali aktiven način. Možno je tudi da določena podjetja sploh ne rastejo. Rast podjetja pa predstavlja tudi ključen pomen, ki prispeva tudi k razvoju gospodarstva, ustvarjanju ... View more
Share - Bookmark