RAZVOJ OBLAČIL V HIP HOP KULTURI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Marić, Sanja;
(2010)
  • Publisher: S. Marić
  • Subject: oblačila | razvoj | hip hop kultura | street-wear | development | hip hop culture
    • udc: udc:687.14.01:93(043.2)

V diplomskem delu smo raziskovali, kako so se hip hop oblačila razvijala skozi obdobja v hip hop kulturi. V teoretičnem deli smo ugotavljali ozadje in dejavnike, ki so vplivali na razvoj hip hop kulture, v empiričnem delu diplomske naloge pa smo izvedli anketni vprašaln... View more
Share - Bookmark