publication . Bachelor thesis . 2011

IZOLACIJA α- IN β- PINENA IZ RASTLINSKIH MATERIALOV

Lekše, Simona;
Open Access Slovenian
  • Published: 07 Oct 2011
  • Publisher: S. Lekše
  • Country: Slovenia
Abstract
Materiali rastlinskega izvora, med njimi tudi navadna smreka (Picea abies), vsebujejo substance, ki nastajajo v presnovi med razvojem rastline in se kopičijo v različnih delih rastlin. Prav tako te zdravilne rastline vsebujejo spojine, ki imajo številne specifične farmakološke in tehnološke vrednote. V diplomski nalogi smo raziskali različne postopke izolacije hlapnih aromatskih substanc (α- in β- pinena) iz lubja, žagovine in iglic navadne smreke. Izolacija monoterpenov je potekala s postopkom konvencionalne operacije vodne destilacije s Clevenger aparatom ter ekstrakcijskim postopkom visokotlačne ekstrakcije s superkritičnim ogljikovim dioksidom v laboratorijs...
Subjects
free text keywords: terpeni, eterična olja, pinen, navadna smreka, visokotlačne ekstrakcije, konvencionalne ekstrakcije, terpenes, essential oils, pinene, spruce, high – pressure extraction, convencional extraction, udc:547.596(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue