Uporaba algoritmov inteligence rojev za rešitev problema dostavnih vozil

Master thesis Slovenian OPEN
Hlastec, Urban;
(2018)
  • Publisher: U. Hlastec
  • Subject: algoritmi | inteligenca rojev | problem dostavnih vozil | optimizacija | algoritem čebel | algorithms | swarm intelligence | vehicle routing problem | optimization | artificial bee colony
    • udc: udc:004.434:004.8(043.2)

V magistrski nalogi smo obravnavali in implementirali algoritem umetne kolonije čebel za reševanje problema dostavnih vozil z več skladišči. Zanimalo nas je, kako so algoritmi s področja inteligence rojev ustrezni in uporabni za reševanje optimizacijskih problemov. V na... View more
Share - Bookmark