publication . Bachelor thesis . 2016

ANALIZA OGLAŠEVALSKE KAMPANJE THE COG

Hojnik, Samo;
Open Access Slovenian
  • Published: 17 Jun 2016
  • Publisher: S. Hojnik
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo »Analiza oglaševalske kampanje The Cog« preko teoretičnih marketinških modelov in načrta oglaševalske kampanje analizira oglaševalsko kampanjo »The Cog«, naročnika Honda, ki je bila izbrana za najboljšo v avtomobilski industriji za britansko tržišče. Osredotoča se na pomen ustvarjalnosti v oglaševanju in njenem vplivu na uspeh in učinkovitost oglaševalske kampanje. Analiza kampanje pokaže, da je obravnavana kampanja zajela v teoretičnem delu predvidene elemente uspešne oglaševalske kampanje, med katere sodi tudi oglaševalska ustvarjalnost. Ustvarjalnost, originalnost in dober načrt (strategija in načrt) ter izvedba oglaševalske kampanje, so vpliva...
Subjects
free text keywords: oglaševanje, marketinški splet, oglaševalska kampanja, oglaševalska ustvarjalnost, oglaševalska agencija, učinkovitost, viralnost oglaševanja, advertising, marketing mix, advertising campaign, advertising creativity, efficiency, viral advertising, udc:659.3
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue