Pravna razmerja pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju (primerjalno pravna ureditev po slovenskem in avstrijskem pravu)

Master thesis Slovenian OPEN
Koser Dolenc, Martina (2016)
  • Publisher: M. Koser Dolenc
  • Subject: posredniška pogodba | provizija | nepremičninsko posredovanje | pogodba o nepremičninskem posredovanju | posredniška pogodba Avstrija | contract of brokerage | commission | Real Estate Brokerage | Real estate contract | contract of brokerage Austrian | 336.226.1(043.2) [udc]

Magistrska naloga celovito analizira pravna razmerja pri pogodbi o nepremičniskem posredovanju po slovenskem in avstrijskem pravu. Poudarek je v podrobni predstavitvi in opisu pravic in obveznosti strank, ki izhajajo iz posredniške pogodbe. V Sloveniji je posrednišk... View more
Share - Bookmark