VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU

Master thesis Slovenian OPEN
Škarja, Peter;
(2012)
  • Subject: informacijska varnost | upravljanje | SUIV | vzpostavitev | proizvodnja | ISO/IEC 27003 | information security | management | ISMS | implementation | manufacturing

Magistrska naloga obravnava vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v proizvodnem podjetju, pri čemer se osredotoča na 1. fazo Demingovega kroga – načrtovanje vzpostavitve SUIV. Sestavljena je iz dveh delov. V prvem delu so podane teoretične os... View more
Share - Bookmark