publication . Bachelor thesis . 2017

Analiza pokritosti področij ISACA v dodiplomskih in magistrskih študijah v Sloveniji

Gjeorgievski, Emil;
Open Access Slovenian
  • Published: 26 Oct 2017
  • Publisher: E. Gjeorgievski
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi smo raziskali in analizirali pokritost ISACA področij v dodiplomskih in podipolomskih študijih v Sloveniji. Opisali smo in definirali ISACA področij (CRISC/CISA/CISM/CGEIT) in ocenili kakšen vpliv imajo na dodiplomske in podiplomske študije. S pomočjo spletne strani 1ka.si smo pripravili spletno anketo in skupaj s spremljajočim dopisom posredovali na izbrane kontaktne e-naslove slovenskih fakultet.. Pridobljene rezultate smo statistično analizirali in grafično predstavili. V okviru diplomske naloge smo opisali področja oziroma domene organizacije ISACA. Področja organizacije ISACA vsakodnevno postajajo vse bolj pomembni zaradi njihovega potenc...
Subjects
free text keywords: ISACA, kakovost, analiza, certifikate, domene, študiji, quality, analysis, certificates, domains, studies, udc:005.336.5:004(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue