Vpliv inovativnega izobraževanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije na spremembe pedagoške paradigme

Doctoral thesis Slovenian OPEN
Flogie, Andrej;
(2017)
  • Publisher: A. Flogie
  • Subject: izobraževanje | informacijsko komunikacijske tehnologije | IKT | inovativna pedagogika | education | ICT | pedadogy | inovative pedagogy | 37:001.895(043.3) [udc]

Za temelj naloge smo postavili neposredno korelacijo med izobraževalno teorijo in prakso. Predstavljen je izvirni znanstveni prispevk na področju razvoja edukacijske znanosti, s katerim se ukvarjajo vse države članice Evropske unije. Temelj izobraževalni teoriji v nalog... View more
Share - Bookmark