Pospeševanje prodaje v podjetju Tobačna Ljubljana d.o.o. : diplomsko delo

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Tepeh, Tadej; (2007)
  • Publisher: T. Tepeh
  • Subject: pospeševanje prodaje | orodja | zakonodaja | podjetje | blagovne znamke | image | komuniciranje | marketing | trženje | strategija trženja | financiranje | oglaševanje | ekonomska propaganda | uporabniki | potrošnik | nakup | izdelki | proizvodni programi | tovarne | direktno trženje | neposredna prodaja | kupci | tržne poti | mediji | predstava | storitve | 658.81/.85(043.2):663.97(497.4 Ljubljana) [udc]
Share - Bookmark