Uporaba načel vitke proizvodnje pri proizvodnji žarometov

Master thesis Slovenian OPEN
Šverko, Marko;
(2012)
  • Publisher: M. Šverko
  • Subject: Vitka proizvodnja | Toyotin proizvodni sistem (TPS) | proizvodnja ob pravem času | stalne izboljšave | kanban | kaizen | Lean | Toyota Production System (TPS) | Just in Time (JIT) | continuous improvement
    • udc: udc:658.5.011+005.4(043)

Magistrsko delo obravnava možnost uvajanja principov vitkosti v proizvodnji avtomobilskih žarometov. Uvodoma so strnjeno obdelani nekateri sodobni koncepti modeliranja in vodenja proizvodnih procesov. Podana je primerjava glavnih poudarkov in identificirane so s... View more
Share - Bookmark