publication . Master thesis . 2013

Mobbing in vrste agresij, ki so jim izpostavljeni zaposleni v zdravstveni negi ter ukrepi za preprečevanje

Lorbek, Tanja;
Open Access Slovenian
  • Published: 06 Aug 2013
  • Publisher: T. Lorbek
  • Country: Slovenia
Abstract
Največjo grožnjo zaposlenim danes predstavlja čustveno in psihično nasilje, spolno ter drugo nadlegovanje na delovnem mestu, pogosto imenovano mobbing. Prilagajanje novim družbenim razmeram in novim vrednotam, malikovanje kapitala in konkurenčnosti, ki v resnici pomeni tekmovalnost, je v odnose na delovnem mestu vneslo občutek negotovosti. Temu se je pridružil tudi pojav prostega pretoka blaga, storitev in oseb, ki poleg kopičenja dobička povzroča tudi negotovost pri zaposlovanju in brezposelnost. Mobbing tako nima negativnih posledic samo na zdravje ljudi, ampak se njegove posledice kažejo tudi v slabih medsebojnih odnosih, konfliktih, slabi organizacijski klim...
Subjects
free text keywords: Mobbing, zdravstvena nega, medicinska sestra, pacient, pravna ureditev., health care, nurse, patient, legislation., udc:159.9:331.4:616-083
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue