KONVENCIJE MOD O PRISILNEM DELU V LUČI DANAŠNJEGA ČASA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kokoravec, Mateja;
(2015)
  • Publisher: M. Kokoravec
  • Subject: mednarodno delovno pravo | MOD | prisilno delo | izvozno predelovalne cone | international labour law | ILO | forced labour | export processing zones | 349.2(043.2) [udc]

Prisilno delo je antiteza dostojnega dela, za katerega se zavzema MOD. Za 21 milijonov ljudi to ni samo bled spomin iz preteklosti, ampak težka realnost še danes. Mednarodni delovni standardi, ki jih oblikuje MOD, predstavljajo temeljne minimalne socialne standarde, dog... View more
Share - Bookmark