publication . Bachelor thesis . 2012

ZASEBNOST OD RABE DO ZLORABE

Flegerič, Tamara;
Open Access Slovenian
  • Published: 09 Jan 2012
  • Publisher: T. Flegerič
  • Country: Slovenia
Abstract
Nastanek interneta in njegova popularizacija s pojavom svetovnega spleta je povzročil veliko revolucijo. Najpopularnejše orodje spleta 2.0 in s tem najpomembnejši medij spletne komunikacije so postala spletna socialna omrežja. Spletno socialno omrežje, ki je postalo pravi fenomen in kateremu smo se posvetili v pričujoči diplomski nalogi, je Facebook. V diplomskem delu z naslovom »Zasebnost od rabe do zlorabe« sta predstavljeni zasebnost in varnost na Facebooku. V teoretičnem delu se bomo posvetili nastanku interneta, opredelitvi spletnih socialnih omrežij, analizi spletnega socialnega omrežja Facebook in zasebnosti na Facebooku. V empiričnem delu so predstavljen...
Subjects
free text keywords: internet, spletna socialna omrežja, spletno socialno omrežje Facebook, zasebnost, zasebnost na Facebooku, varnost na Facebooku, World Wide Web social networking services, World Wide Web social networking service Facebook, privacy, privacy on Facebook, safety on Facebook, udc:316(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue