ZASEBNOST OD RABE DO ZLORABE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Flegerič, Tamara;
(2012)
  • Publisher: T. Flegerič
  • Subject: internet | spletna socialna omrežja | spletno socialno omrežje Facebook | zasebnost | zasebnost na Facebooku | varnost na Facebooku | World Wide Web social networking services | World Wide Web social networking service Facebook | privacy | privacy on Facebook | safety on Facebook
    • udc: udc:316(043.2)

Nastanek interneta in njegova popularizacija s pojavom svetovnega spleta je povzročil veliko revolucijo. Najpopularnejše orodje spleta 2.0 in s tem najpomembnejši medij spletne komunikacije so postala spletna socialna omrežja. Spletno socialno omrežje, ki je postalo pra... View more
Share - Bookmark