UPORABA INTERNETA ZA NEPOSREDNO PRODAJO

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Tomec, Matej;
(2010)
  • Publisher: M. Tomec
  • Subject: internet | spletna trgovina | marketinško komuniciranje | internetni marketing | oglaševanje na internetu | Internet | online store | marketing communication | internet marketing | online advertising
    • udc: udc:658.8

Namen diplomskega dela je preučiti internet, kot nov medij in njegovo vlogo pri prodaji. Da je internet kot medij nekaj posebnega in da nudi več priložnosti, kot nevarnosti, sem dokazal s primerjavo s tradicionalnimi mediji. Posebej sem še izpostavil slabosti in prednos... View more
Share - Bookmark