Poučevanje slovenskega jezika za Poljake v kognitivnem pristopu

Report Slovenian OPEN
Będkowska-Kopczyk, Agnieszka;
(2018)
  • Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
  • Journal: issn: 1855-6302
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.17161/SCN.1808.7304
  • Subject: slovenščina kot tuji jezik | kognitivno jezikoslovje | Poljaki | Slovene as a foreign language | cognitive linguistics | Poles
    • udc: udc:811.163.6(=162.1)

Kognitivno jezikoslovje temelji na spoznanju, da jezik neposredno odraža človekove spoznavne procese. Pomen kot predmet nenehnega pogajanja ni vsota stalne vsebine besed, temveč načina, na katerem je ta vsebina konstruirana v določenem kontekstu to je pogojeno s stru... View more
Share - Bookmark