Poučevanje slovenskega jezika za Poljake v kognitivnem pristopu

Report Slovenian OPEN
Będkowska-Kopczyk, Agnieszka;
(2018)
  • Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
  • Related identifiers: doi: 10.17161/SCN.1808.7304
  • Subject: slovenščina kot tuji jezik | kognitivno jezikoslovje | Poljaki | Slovene as a foreign language | cognitive linguistics | Poles | 811.163.6(=162.1) [udc]

Kognitivno jezikoslovje temelji na spoznanju, da jezik neposredno odraža človekove spoznavne procese. Pomen kot predmet nenehnega pogajanja ni vsota stalne vsebine besed, temveč načina, na katerem je ta vsebina konstruirana v določenem kontekstu
Share - Bookmark