KRMILJENJE MIKROKRMILNIŠKEGA MODULA ARDUINO IN NJEGOVA UPORABA PRI KOMUNIKACIJI Z OSTALIMI NAPRAVAMI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Ekart, Matej;
(2012)
  • Publisher: M. Ekart
  • Subject: Arduino | mikrokrmilnik | vgrajeni sistemi | senzor vlažnosti zemlje | zalivalni sistem | bluetooth | microcontroller | embedded systems | soil moisture sensor | watering system
    • udc: udc:521.7:621.38(043.2)

V diplomskem delu smo obravnavali mikrokrmilniški modul Arduino. Opisali smo strojno opremo modela Uno, ki ga uporabljamo v praktičnem delu, ter predstavili osnovne karakteristike ostalih modelov. V nadaljevanju smo spoznali odprtokodno razvojno okolje Arduino in Arduin... View more
Share - Bookmark